Wim Schreurs

artist_avatar

Attending event

No events scheduled yet.

Scheduled seminar

No seminars scheduled yet.

Story

Ubilex vertegenwoordigt al meer dan twintig jaar personen en bedrijven in innovatieve en creatieve sectoren. De belangrijkste focus van het kantoor ligt op het verdedigen, het vertegenwoordigen en het valoriseren van waarde die haar cliënten ontwikkelen. Ubilex is gespecialiseerd in specifieke sectoren zoals entertainment, software ontwikkeling, en staat zeer dicht bij de praktijk. Privacy en Intellectuele Eigendomsrechten zijn sleutel in de expertise van Ubilex. Dankzij haar actuele kennis van gebruiken en gewoonten in een sector, hanteert Ubilex niet alleen een juridisch-defensieve benadering, maar vooral ook een zakelijk-proactieve benadering.

Ubilex is lid van IAEL (International Association of Entertainment Lawyers), merkengemachtigde voor het EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie) en voor het BOIPT.

Ubilex werd in 1997 gestart door Wim Schreurs, intussen 20 jaar advocaat aan de balie van Brussel, tijdens zijn advocatenopleiding en zijn doctoraatstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Wim Schreurs heeft een masterdiploma in de rechten en een master na master in de intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast heeft hij tientallen publicaties op zijn naam over de link tussen privacy en technologie, zoals het artikel in 2008 Cogitas, Ergo Sum… over de rol van profilering en de voorspelling dat artificiële intelligentie en computermachines op basis van profielen gaan bepalen wie iemand is in het internet of things, een gedigitaliseerde omgeving vol sensoren en actuatoren die in ruimten en voorwerpen zijn geïntegreerd.

Hij doceert muziekrecht, sportrecht en future business trends aan PXL en was in 2010 en 2011 juridisch adviseur van de Belgische Privacycommissie. Hij is wetenschappelijk onderzoeker bij LSTS (Center for Law, Science, Technology & Society Studies) en mede-oprichter van OPO (Open Patent Office), een idee voor een op blockchain gebouwd systeem voor een uniforme registratie en publicatie van nieuwe ideeën in de vorm van een zogenaamd opent patent, met als doel kennis te verspreiden en toegankelijk te maken, ook defensieve publicatie genoemd. Wim Schreurs zetelt tevens in raden van bestuur van innovatieve bedrijven.